Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie

Data realizacji: 07.06.2016 r. – 31.03.2017 r.


 

Zaprojektowanie i wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych- wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gdańsku przy ul. Powstańców Wielkopolskiej

Data realizacji: 13.05.2016 r.

ADRES INWESTYCJI:
Gdańsk Zaspa, ul. Powstańców Wielkopolskich

 

Modernizacja basenu przy XV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku ul. Pilotów 7

Data realizacji: 7.09.2015 r. – 01.09.2016 r.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gdańsku przy ul. Malczewskiego 89

Data realizacji: 01.06.2015 r. – 18.07.2016 r.
Generalny wykonawca: Hartuna Sp. z o.o.